ZARZĄDZENIE NR 6/2019/20 w sprawie wprowadzenia procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID- 19 w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie -----> plik do pobrania

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W OKRESIE CZASOWEGO OGRANICZENIA FUNKCJONOWANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z PANDEMI COVID-19
procedura bezpieczeństwa (plik do pobrania)

oświadczenie rodzica (plik do pobrania)
deklaracja rodzica (plik do pobrania)


1. STATUT SZKOŁY -----------> plik do pobrania
ZARZĄDZENIE DYREKTORA SZKOŁY (8/2023/2024) -------> plik do pobrania


2. REGULAMIN ZAJĘĆ ON-LINE W CZASIE NAUKI ZDALNEJ ----> plik do pobrania


3. SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ----> plik do pobrania
HARMONOGRAM 2019/2020 --------> plik do pobrania
HARMONOGRAM 2020/2021 --------> plik do pobrania
HARMONOGRAM 2021/2022 --------> plik do pobrania
HARMONOGRAM 2022/2023 --------> plik do pobrania
HARMONOGRAM 2023/2024 --------> plik do pobrania


4. KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA i ROZWOJU SZKOŁY -----------> plik do pobrania
załącznik do KFiRSz (harmonogram zadań na 2018/2019) ----------------> plik do pobrania
załącznik do KFiRSz (harmonogram zadań na 2020/2021) ----------------> plik do pobrania

załącznik do KFiRSz (harmonogram zadań na 2023/2024)
Obszar I      Zdrowie, bezpieczeństwo i ekologia ---------------->  plik do pobrania
Obszar II     Podnoszenie efektów kształcenia. Kompetencje kluczowe 
----------------> 
 plik do pobrania
Obszar III    Kształtowanie postaw i wychowanie do wartości 
---------------->  plik do pobrania
Obszar IV    Promocja Szkoły w środowisku lokalnym
 ---------------->  plik do pobrania


5. KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ -----------> plik do pobrania


6. REGULAMIN KORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH ORAZ MATERIAŁÓW
ĆWICZENIOWYCH -----------> plik do pobrania


7. Program Realizacji Doradztwa Zawodowego ----> plik do pobrania


8. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego ---> plik do pobrania


9. Regulamin korzystania z tabletów ---->  plik do pobrania


10. Procedura kontaktów rodziców uczniów ze szkołą ----> plik do pobrania


11. Wniosek z ZFSS ----> plik do pobrania

 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.