Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

1. Pan Bogdan Kapowicz – przewodniczący Rady Rodziców,

                                              przedstawiciel rady oddziałowej klasy II b

2. Pani Agnieszka Szałkowska – wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,
                                                       przedstawicielka rady  oddziałowej klasy VII b

3. Pani Justyna Magdaleńska – skarbnik Rady Rodziców,
                                                      przedstawicielka rady oddziałowej klasy VIII a

 

Komisja rewizyjna :

1. Pani Aneta Kisiel-Wichowska – przedstawicielka rady oddziałowej klasy III a
2. Pani Martyna Marzec – przedstawicielka rady oddziałowej klasy I b

 

Ogłoszenia Rady Rodziców – rok szkolny 2023/2024


W dniu 21 lutego 2024 o godzinie 14:00 dyrektor szkoły p. Barbara Rzepnicka, przewodniczący Rady Rodziców p. Bogdan Kapowicz oraz nauczyciel wychowania fizycznego p. Michał Wąsik wzięli udział w posiedzeniu Komisji Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Olsztyna. Zaprezentowali, omówili i przedstawili dokumenty dotyczące remontu boiska szkolnego przy SP 1, dokładnie analizując stan aktualny oraz dotychczasowe działania w omawianej sprawie.W dniu 28 września 2023 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli rad oddziałowych wszystkich klas oraz dyrektora szkoły.  Na początku spotkania wybrano przedstawicieli do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024. W trakcie zebrania omówiono sprawy związane z organizacją szkoły na rok szkolny 2023/2024, bieżące wyzwania i problemy do rozwiązania. Pani dyrektor przedstawiła i omówiła Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie wraz z harmonogramem działań, który został uchwalony przez Radę Rodziców.

W dalszej części spotkania omówiono  kompetencje i obowiązki Rady Rodziców.

Ustalono dobrowolną składkę na Fundusz Rady Rodziców  w wysokości: 60,00zł (od rodziny).

 


 

W dniu 18 października 2023 roku Pani Justyna Magdaleńska – skarbnik Rady Rodziców przedstawiła informację dotyczącą sposobu wpłat na Fundusz Rady Rodziców.

 

Składkę można opłacać skarbnikowi klasy lub wpłacać na konto Rady Rodziców:

04 1140 2004 0000 3802 8420 8250

W tytule wpisać : Rada Rodziców oraz która klasa, imię i nazwisko dziecka, (jeśli jest więcej niż jedno dziecko, proszę wypisać wszystkie dzieci i podać klasy).

 


 

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.