Organizacja zdalnego nauczania

 1. Nauczyciele komunikują się z uczniami i rodzicami za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus Synergia i platformy Microsoft Teams. 

 2. Uczeń ma obowiązek uczestniczenia w formie kształcenia na odległość. 

 3. Zajęcia lekcyjne odbywają się zgodnie z dostosowanym, tygodniowym planem zajęć. 

 4. Zgodnie z planem w danym przedziale czasowym, odbywa się lekcja online (klasy 4-8) lub uczniowie pracują na wcześniej wysyłanym przez nauczyciela materiale edukacyjnym na blogu klasowym (klasy 1-3). 

 1. Zajęcia online z uczniami będą odbywać się w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem lekcji danego oddziału klasowego. Lekcja trwa 45 minut.

 2. Nauczyciele przedmiotów, z których nie prowadzi się lekcji online są dostępni na platformie Teams, gdzie służą pomocą i wsparciem uczniom, którzy zgłaszają taką potrzebę. 

 3. Nauczyciel sprawdza obecność ucznia na podstawie logowania podczas lekcji online i pobierania materiałów.  

 4. Nieobecność na lekcji online oraz nieodebranie przez ucznia materiałów od nauczyciela w dniu prowadzenia zajęć oznacza nieobecność ucznia na lekcji, co zostaje odnotowane przez nauczyciela w dzienniku. 

 5. Jeżeli uczeń, z niezależnych od siebie przyczyn, zgłoszonych przez rodzica, nie może uczestniczyć w lekcji online, ma obowiązek poinformować nauczyciela o tym fakcie i nadrobić zaległy materiał. 

 6. Organizacja nauczania zdalnego nie powinna naruszać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 7. Wychowawcy klas zobowiązani są do stałego kontaktu z nauczycielami, rodzicami i z uczniami w celu systematycznego monitorowania zdalnego nauczania. 

 

BLOGI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

> KLASA 1 A <

>> KLASA 2 A <<

>>> KLASY 3 A i 3 B <<<

 

INNE BLOGI DO NAUKI ZDALNEJ

ŚWIETLICA <

> SZKOLNI SPECJALIŚCI <

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.